Sügisel soovib Kadrinas gümnaasiumiõpinguid alustada rekordiliselt palju õpilasi, vastu võetakse mööndustega veidi üle poolesaja õppuri.

Sisseastumisavalduste järgi oli soovijaid pea kõigist Lääne-Virumaa koolidest. "Soovijaid oli ka Harjumaalt, Ida-Virumaalt, Järvamaalt, Jõgevamaalt, kõige rohkem aga mõistagi meie enda koolist," kommenteeris koolijuht Krõõt Nõmmela-Mehide.

Koolijuht tundis head meelt, et soovijaid oli nii palju, kuid tõdes, et päris kõiki ei õnnestu vastu võtta. "Me kogukonnakoolina eelistame oma piirkonna õpilasi, aga kui võmalik, püüame anda võimaluse ka teistele, nii otsustasime minna sügisele vastu 56 kümnendikuga, seegi on varuga," lisas Nõmmela-Mehide, väljendades kahjutunnet, et kool hetkel rohkem õpilasi kuidagi mahutada ei suuda.

Vestlustele kutsuti kõik sisseastujad, kelle valmisolekut ja motivatsiooni panustada gümnaasiumis õppimisse hindas selleks spetsiaalselt kokku kutsutud kuueliikmeline komisjon.

Sügisel avatakse kõik kolm Kadrina Keskkooli õppesuunda: insener-tehnoloogiline, loodusteaduste ja humanitaar-sotsiaalsuund.

Kadrina Keskkoolis lõpetas 9. klassi tänavu 75, gümnaasiumi aga 23 õpilast. Kadrina Keskkoolis õpib järgmisel aastal hinnanguliselt 630, neist 43 alustavad õpinguid esimeses klassis.

Katrin Kivi, arendusjuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool