Kadrina Keskkool võtab 2022/2023. õppeaastal 1. klassis õppima asuvate laste dokumente vastu alates 1. aprillist kuni 30. aprillini k.a.

Kooli kantseleisse palume esitada:

  • lapse sünnitunnistus või sünnitõend,
  • vanema isikut tõendav dokument,
  • koolivalmiduskaart (väljastab lasteaed),
  • lapse tervisekaart (saab esitada ka augustis),
  • dokumendi pilt (3x4 cm).

Taotluse täitmiseks kas paberil või arvutiga laadige alla taotluse vorm: PDF, RTF, DOCX.

Taotlusi on võimalik täita ka kooli kantseleis.

Kui Rajaleidja on soovitanud õpinguid hariduslike erivajadustega õpilaste klassis, siis palume teha vastav märge taotlusele (Muu oluline teave lapse kohta).

Täiendav info tel 322 5640 (kantselei), 322 5643 (õppejuht).

Vaata ka: 1. klassi vastuvõtmine