Taotlusi 2021/2022. õppeaastal 10. klassi astuda soovijatelt võtame vastu kooli kantseleis alates 16. juunist – 30. juunini kella 9.00–14.00.

10. klassi astumiseks tuleb esitada:

  • taotlus (täidetakse kantseleis*)
  • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia (koopiat saab teha ka kantseleis)
  • ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia (koopiat saab teha ka kantseleis)
  • tervisekaart
  • dokumendifoto (3x4cm)

Teistest koolidest tulevatel õpilastel palume kaasa võtta lisaks:

  • valge tunnistus
  • kooli poolt kinnitatud põhikooli lõpueksamite tulemuste punktid

Teistest koolidest tulevate õpilastega toimub vestlus.

* Taotlust saab ka eeltäita, kas käsitsi või arvutil. Laadi alla: PDF, RTF, DOCX.

Täpsem info tel 322 5640 (kantselei).

Vaata ka: Õppesuunad

Vaata ka: 10. klassi vastuvõtmine

Vaata ka: Tule õppima Kadrina Keskkooli!

Miks valida Kadrina Keskkool?

Veebipõhise avatud uste päeva järelvaatamine:


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool