10. klassi vastuvõtt

Taotlusi 2015/2016. õppeaastal 10. klassi astuda soovijatelt võtame vastu kooli kantseleis 15. juunist - 03. juulini tööpäeviti kell 09:00-13:00.

10. klassi astumiseks tuleb esitada:

  • taotlus (täidetakse kantseleis*)
  • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia
  • ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia
  • tervisekaart
  • dokumendifoto (3x4cm)

Teistest koolidest tulevatel õpilastel palume kaasa võtta lisaks:

  • valge tunnistus
  • kooli poolt kinnitatud põhikooli lõpueksamite tulemuste punktid

* Taotlust saab ka eeltäita, kas käsitsi või arvutil. Laadi alla: PDF, RTF, DOCX.

Info tel 322 5640 (kantselei).

Vaata ka: Õppesuunad

Sa oled siin: Avaleht Uudised Vastuvõtt 10. klassi vastuvõtt