Taotlusi 2020/2021. õppeaastal 10. klassi astuda soovijatelt võtame vastu kooli kantseleis alates 10. juunist – 30. juunini kella 9.00–14.00.

10. klassi astumiseks tuleb esitada:

  • taotlus*
  • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia
  • ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia
  • tervisekaart
  • dokumendifoto (3x4cm)

Teistest koolidest tulevatel õpilastel palume kaasa võtta lisaks:

  • valge tunnistus

Teistest koolidest tulevate õpilastega toimub vestlus.

* Taotlust saab täita kas käsitsi või arvutil. Laadi alla: PDF, RTF, DOCX.

Info tel 322 5640 (kantselei).

Vaata ka: Õppesuunad