Pikkade õpetamistraditsioonidega Kadrina Keskkool pani Tallinna Ülikooli koolide arendusprogrammi jaoks kokku meeskonna ja käis Põltsamaal uurimas, kuidas kohaneda kiirete muutustega haridusmaastikul.

Möödunud kevadel liitus Kadrina Keskkool Tulevikukooli programmiga. Tegemist on projektiga, mis aitab koolidel rakendada positiivseid muutusi õppetöös nii, et need oleksid laiapõhjalised, jätkusuutlikud ja mõjusad.

„Kuulsin Tulevikukooli võimalustest koolijuhtide järelkasvuprogrammis õppides ja kui nägin, et programmi taotlusvoor on avatud, siis rõõmustasin, sest just selle programmi kaudu saame luua meie kooli süsteemselt ja läbimõelduna neid muutusi, mida oleme plaaninud,“ märkis Kadrina Keskkooli direktor Krõõt Nõmmela-Mehide, kes toona kiirete läbirääkimiste tulemusena koolile koha välja kauples.

Tulevikukooli programmi eesmärk on aidata luua õppija arengut toetav õppimis- ja õpetamiskultuur toetades programmis osalevate koolide tõenduspõhise ja koostöise muutuste juhtimise võimekust. Tulevikukoolis osalenud kool suudab liikuda muutuse vajaduse määratlemisest selle jätkusuutliku rakendamiseni koolipere igapäevaellu.

21.-22. augustil kohtusid projektis osalevad koolid juba teistkordselt. Koos Kadrinaga loovad oma koolides muutusid veel Türi Põhikool, Lilleküla Gümnaasium, Hiiu Kool ja Ehte Humanitaargümnaasium.

Kui kevadisel kohtumisel tutvustati programmi tegevusi, siis nüüd oli fookuses juba visiooni ja eesmärkide sõnastamine. Esimesel päeval püüti tõenduspõhiseid andmeid analüüsides tuvastada koolide kitsaskohti, et veenduda selles, et iga kool liiguks läbi aasta vältava programmi enda kooli jaoks kõige olulisemate teemadega.

Töö jätkub pärast meeskondadele antud koduülesannete täitmist 26. septembril Tallinnas, pärast mida saab juba ka välja öelda, millist väljakutset koolid hakkavad lahendama. Kogu programm vältab kogu õppeaasta ja lõppeb 28. mail, kui kõik osalejad esitlevad enda kooli jaoks välja töötatud tegevusmudelit, mida 2024/25 õppeaasal teostada.


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo