Kadrina Keskkooli asus tööle eripedagoogina meie vilistlane Mirell Viru, kelle ülesandeks on toetada õpilasi nende arenguteel.

Mirell lõpetas neli aastat tagasi Kadrina Keskkooli humanitaar-sotsiaalsuunal. Bakalaureusekraadi tegi ta Tallinna Ülikoolis eripedagoogika valdkonnas (2022) ning hetkel omandab samal erialal ka magistrikraadi.

Lisaks ülikooliõpingutele ning töökogemusele on läbinud ka mitmeid täiendkoolitusi Eestis kui ka välismaal.

Enne Kadrinasse suundumist töötas ta eripedagoogina Sõmeru koolis. Mirell pakub tuge ka erinevas vanuses lastele Lumi Teraapias.

Esimesed töönädalad on Mirelli jaoks möödunud linnutiivul. "Keskkond ning suur osa inimestest olid tuttavad ning see tegi ka kohanemise sujuvaks," nentis ta. Mirelli sõnul on teda hästi vastu võetud, nii mõnigi õpetaja kui ka õpilane on tee temani leidnud.

"Kollektiiv on üldiselt olnud väga toetav," tõi värske eripedagoog esile, lisades, et Kadrina Keskkoolis meeldib talle kõige rohkem toimiv tugimeeskond ning pidevalt arenev keskkond. "Samas hindan väga Kadrina Keskkooli pikaaegseid väärtuseid – vilistlasena sain olla nende väärtuste hoidja ning nüüd töötajana nende edasi kandja!" lisas ta.

Mida teeb eripedagoog?

Eripedagoogi ülesandeks on pakkuda tuge õpilastele, kes seda enim vajavad – leida üles nende tugevused ja nõrkused, aidates lahendada tekkinud murekohti ning rõõmustades iga sammu üle paremuse poole.

Mirelli sõnul tuleb lähtuvalt lapse võimetest planeerida õppetegevus ja kohandada keskkond. "On oluline, et iga õpilane saaks hariduse omandada oma võimete kohaselt ning keskkonnas, kus tal on hea õppida," märkis ta.

Eripedagoogi töö eeldab pidevat koostööd kõikide last ümbritsevate inimestega, seega on äärmiselt oluline nõustada ja toetada õpetajaid, lapsevanemaid ja teisi lapsega kokkupuutuvaid isikuid.

Mirellile meeldib eelkõige laste siiras ja vahetu tagasiside ning need pisikesed sammud paremuse poole – iga väike samm omab suurt tähtsust!

Mirell julgustab lapsevanemaid suhtlema ja pöörduma tema poole ükskõik millistes lapse koolielu puudutavates küsimustes. "Eripedagoogi töö eeldab pidevat koostööd kõikide last ümbritsevate inimestega. On oluline, et last ümbritsevad inimesed omaksid vajalikke teadmisi ning rakendatavad meetmed oleksid kõikidele ühtviisi arusaadavad – ainult üheskoos töötades saame lapsele pakkuda täisväärtuslikku tuge!"

Katrin Kivi, arendusjuht

Mirell Viru


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool