Sandra liitus meiega juba eelmise aasta lõpus. Ta on eesti keele kui teise keele õpetaja. See tähendab seda, et just tema ülesanne on toetada ukraina II–VI klassi õpilaste keeleõpet keelekümbluse meetodil, mille puhul kasutatakse hariduse omandamisel kahte või enamat keelt, toetades mitmekeelsuse kujunemist.

Õpetaja Sandra kinnitas, et tema õpilastel läheb eesti keele õppimine hästi ja ta on õpilastega saavutanud turvalise kontakti.

"Kõige rohkem valmistab mulle rõõmu see, kui ma näen õpilasi edusamme tegemas ja neid tuleb igapäevaselt järjest rohkem ette," ütles õpetaja Sandra. "Nad on suhtlemisaltid ja uudishimulikud lapsed."

Õpetaja Sandra nentis, et ukraina õpilaste õpetamine on tema jaoks väga põnev kogemus. "Sageli räägin ma päevas kolme keelt. Ukraina õpilaste õpetajaga räägin inglise keeles, õpilastega eesti ja vene keeles. Me kõik õpetame üksteist. Kuna mina väga hästi vene keelt ei valda, siis nemad õpetavad mulle vene keelt ja mina neile eesti keelt."

Sandra on sündinud Rakveres, ent elu tõi ta juba kuus aastat tagasi elama Kadrinasse.

Sanda on õppinud Mõdrikul sotsiaaltööd. Praegu õpib ta Viljandi Kultuuriakadeemias, erialaks on kogukonnaharidus ja huvitegevus. Lisaks on ta läbinud mitmeid pedagoogika valdkonna kursuseid.

Katrin Kivi, arendusjuht

Sandra Suviste


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo