Sellel nädalal on meie kooli õpilased otsustanud töö- ja tehnoloogiaõpetuse tunnis asuda ise valmistama väikeseid ehtekarpe, mis lähevad müügiks laupäeval rahvamajas toimuval Kadrina OTT turul.

Kogu müügist saadav tulu annetatakse Eesti Punasele Ristile eesmärgiga aidata Ukrainas hätta sattunud lapsi.

Egert Eenmaa, kommunikatsioonijuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm