Taas on soovijatel võimalik endale algavaks õppeaastaks koolikappe rentida. Kapi rendi hind on 10.- eurot õppeaasta kohta.

Rentimiseks tuleb pöörduda kooli valvelauda ning anda teada järgnevad andmed:

  • õpilase nimi
  • õpilase isikukood
  • meiliaadress (võib olla ka lapsevanema oma)

Kõigile soovi avaldanutele saadetakse meilile arve. Sularahas tasuda ei saa.

Pärast arve tasumist (ning valla kinnitust koolile tasumiste osas) saab koolikapi võtme valvelauast kätte. 2022 aasta juuni alguses tuleb võti tagastada valvelauda.

Lisainfo: Kadrina Keskkooli koolikappide kasutamise kord

Egert Eenmaa, huvijuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool