Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani ja Eesti Lennuakadeemia (ELA) rektor Koit Kaskel allkirjastasid koolidevahelise koostöölepingu.

Leping on sõlmitud määramata ajaks ning peamisteks eesmärkideks on aidata kaasa gümnaasiumihariduse rikastamisele, kaasates kooli õppetöösse ELA õppejõude, üliõpilasi, vilistlasi ja tehnilist baasi. Populariseerida rakenduslikku kõrgharidust, loodus- ja reaalainete ning tehnoloogiliste distsipliinide õpetamist ja õppimist Kadrina Keskkooli õpilaste hulgas ning tutvustada ja reklaamida lennundusega seotud erialasid ja elukutseid.

Lennukat koostööd!