6. juunil 2021. aastal allkirjastasid Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani ja Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg uue koostöö raamlepingu.

Koostööleping viib kahe kooli omavahelise koostöö uuele tasemele ning teeb Kadrina Keskkoolist Tallinna Tehnikaülikooli Kirde-Eesti piirkonna koostööpartneri.

Raimo Maasik,
INTE (RETE) õppesuuna juht