Jäätmetega puutume kokku iga päev. Seepärast käisid novembrikuu esimesel nädalal algklasside õpilased tutvumas Lääne-Viru Jäätmekeskusega Rakveres.

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus asutati 2007. aastal, seal tegeletakse jäätmekäitluse korraldamise ning materjali müügiga.

Keskkonnahariduse spetsialist Erni Uusna selgituste saatel liikusid õpilased jäätmekeskuse territooriumil ning said teada, kuidas jäätmejaam töötab, missuguseid jäätmeid saab taaskasutada ning kuidas keskkonnateadlikult tarbida. Hoiame elukeskkonda puhtana!

Rita Rammo, klassiõpetaja

VAATA VEEL PILTE