Jäätmetega puutume kokku iga päev. Seepärast käisid novembrikuu esimesel nädalal algklasside õpilased tutvumas Lääne-Viru Jäätmekeskusega Rakveres.

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus asutati 2007. aastal, seal tegeletakse jäätmekäitluse korraldamise ning materjali müügiga.

Keskkonnahariduse spetsialist Erni Uusna selgituste saatel liikusid õpilased jäätmekeskuse territooriumil ning said teada, kuidas jäätmejaam töötab, missuguseid jäätmeid saab taaskasutada ning kuidas keskkonnateadlikult tarbida. Hoiame elukeskkonda puhtana!

Rita Rammo, klassiõpetaja

VAATA VEEL PILTE


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo