Temperatuurid

Kuidas mõjutab välisõhu temperatuur või ruumide õhutemperatuur õppetegevuse korraldust, selgitab väljavõte sotsiaalministri 17. juuli 2015. a määrusest:

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 °C.

(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) -20 °C ja madalam 1.-6. klassis;
2) -25 °C ja madalam 7.-9. klassis.

(4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

(5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

1) 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -10 °C;
2) 7.-12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni -15 °C;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Sa oled siin: Avaleht Uudised Varia Temperatuurid