Kadrina Keskkooli õpilased Rosabel Klopp, Elise-Helene Pohla, Kristo Kurve, Anette-Meribel Teiva, Gertrud Kaubi, Arleen Klopp ja Reneli Talpas osalesid 22.–26. mail Lääne-Virumaa koolide õpilastele mõeldud ettevõtluslaagris "Disaini ennast ettevõtjaks".

Kahe laagrivahetuse jooksul said osalejad läbi 3 päeva mängida ettevõtlusmängu, kus moodustati neis 2-liikmelised ettevõtted. Samuti tulid noortega ettevõtlusalaseid teadmisi jagama ettevõtted Sushi Tiger ja Belbin.

Loomulikult oli laagrisse planeeritud ka lõbusad seltskonnamängud, rannamõnude nautimine ja ühine lõkkeõhtu.

Lisaks ettevõtlus- ja finantsteadmiste omandamisele said õpilased endale väga palju uusi sõpru teistest koolidest.

Suur tänu korraldamast ja kutsumast, Lääne-Viru Arenduskeskus!

Evelin Teiva, eesti keele ja klassiõpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo