Kadrina Keskkoolis toimus 15. detsembri hommikul helkurikontroll, mida viisid läbi piirkonnapolitseinikud Martin Mikola ja Anni Kruuse.

Üheskoos vaadati, kas koolipere on pimedas helkurite abil nähtav. On rõõmustav, et suuremal osal õpilastest oli helkur olemas. Õpilased, kellel helkurit ei olnud, said selle endale võtta kooli peaukse ees oleva helkuripuu küljest ning oli ka neid, kes otsustasid selle ise endale soetada. Tänapäeval on poodides helkureid igale maitsele, seega peaks igaüks endale sobiva leidma.

Praegusel pimedal ajal on hämar nii kooli tulles kui ka koolist minnes, seega on igapäevane helkuri kandmine väga oluline!

Turvalist liiklemist!

Kai Tamm, sotsiaalpedagoog

Et helkur päästab su elu, teab iga laps


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm