Kadrina Keskkooli meediaõpilased said terve gümnaasiumi ees panna presidendi proovile küsimustega nii poliitika kui ka igapäevase elu kohta.

19. oktoober oli Kadrina Keskkooli jaoks väga tähtis päev. Pärastlõunal seadis president Alar Karis sammud Kadrina Keskkooli aulasse. Teda tervitasid Kadrina Keskkooli gümnasistidest meediaõpilased, kes olid valmistanud ette avaliku intervjuu president Karise vaateväljade teada saamiseks.

Alar Karise intervjueerimine oli intervjueerijate sõnul kerge, sest vastused, mis president Karis andis, olid sisukad, kuid samas kergesti mõistetavad ja lühidad. Küsimusi esitati välispoliitika, sisepoliitika, hariduspoliitika ning presidendi meediasse suhtumise kohta.

Vahele lisasid moderaatorid ka paar isiklikumat küsimust, näiteks küsiti president Karise huvitavate kingade kohta, et kust ta need sai ja palju maksid.

Positiivne tagasiside õppuritele

Tõsisematel teemadel saadi teada, et Alar Karise arvates võiks valida presidendi mitte viieks vaid hoopis seitsmeks aastaks. Jutuks tuli ka õpetajate amet ning see, kuidas lapsevanemad sekkuvad liigselt õpetajate õpetamisviisidesse.

Lisaks sõnas president, et õpetajate amet on üks kõige tähtsamaid. Tsiteerides Alar Karist: "Lapsevanemad, laske õpetajatel õpetada, ärge sekkuge protsessi!"

Presidendi kantselei siseosakonna juhataja Erki Holmberg kiitis Kadrina Keskkooli meediaõpilasi, et intervjuu viidi suurepäraselt läbi. Erki Holmberg on olnud oma ametis juba president Lennart Meri ajast, seega mõjub selline positiivne tagasiside meediaõpilastele motiveerivalt.

Marie-Eliise Marton, Cristel-Valeria Maasik ja Vladimir Akimov, HUSO suuna meediaõppurid

Foto: Vladimir Akimov
Foto: Vladimir Akimov
Foto: Vladimir Akimov

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm