Täna käis meil külas lastekirjanik, Keeleameti peadirektor ja Kadrina Keskkooli endine eesti keele õpetaja Ilmar Tomusk.

Kohtudes 3.–4. klasside noortega tutvustas külaline oma kirjanikuks kujunemise lugu ning andis noortele mõista, et alguspunkt on kõigil sarnane, oma edasise saatuse määrab oma valikutega igaüks ise.

9.–11. klassiga vesteldi keele teemadel. Mis on keel, milliseid keeli olemas on ja miks on üht keelt üldse tarvis.

Tuli välja, et kuigi me peame oma keelt väga väikeseks, on ta maailma kõiki keeli arvesse võttes üsna suurte keelte seas, kindlalt suurima 10% hulgas.

Suur tänu tulemast ning oma mõtteid avaldamast.

Egert Eenmaa, kommunikatsioonijuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm