Juba kaks aastat on toiminud Kadrina Keskkooli ja Rakvere Ametikooli vaheline koostöö, kus Kadrina reaaltehnilise õppesuuna õpilastel on võimalik Rakvere Ametikoolis omandada CNC-pingi operaatori 4. taseme kutsetunnistus.

1. veebruaril jagas ametikooli direktor Kuno Rooba CNC kursuste II lennu õpilastele kätte kursuse läbimist ja kutseeksami sooritamist tõendavad lõputunnistused. Paljud õpilased kasutasid koolitust ka selleks, et läbi selle sooritada keskkoolis kohustulik praktiline uurimistöö. Õpilased ise hindasid saadud kogemusi kõrgeks ja tõid oma tagasisides välja, et CNC õpingutele mindi huvist valdkonna vastu ning soovist igaks juhuks omada tagataskus ametioskust tulevikus paremate töövõimaluste leidmiseks. Kokku lõpetas II lennus 13 õpilast, 11 noormeest ja kaks neidu.

Kuno Rooba sõnul andis kutseeksami vastu võtnud komisjon Kadrina õpilastele positiivse tagasiside. Teooriateadmised ja AutoCAD programmi valdamine olevat suisa suurepärane, harjutamist vajab veel masinaga toimetamise praktiline pool.

Kahe kooli direktorite sõnul jätkub koostöö kindlasti ka edaspidi. Võimalus saada teoreetiliste teadmiste juurde ka head praktilised oskused on tulevikuks väga väärtuslikud.

Egert Eenmaa, kommunikatsioonijuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo