19. veebruaril andis koolis esimest aastat toimetav sõnakunstiring algklassidele väikese etenduse "Tsirkus". Suur tänu ringi juhendajale Jana Sillajõele.

Kõik nooremad näitlemishuvilised, kes sooviksid samuti end teatrimaailmas proovile panna, võtku julgelt ühendust 4.b klassi juhatajaga.

Egert Eenmaa, huvijuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustik
VEPA Käitumisoskuste Mäng