Möödunud laupäeval võis koolimajas tavalise puhkehetke asemel tunda vilgast mõttetegevust. Kogu õpetajaskond oli koos õpilaste ja lastevanemate esindajatega kokku kogunenud, et ühiselt arutada, milline võiks olla tuleviku gümnaasiumiharidus Kadrina Keskkoolis.

Sel korral olid arutluse keskmes suunaõpe, moodulõpe ja personaalne õpirada, nende tugevused ja nõrkused.

Videokeskkonna abil kohtuti ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, Elva Gümnaasiumi ja Viimsi Gümnaasiumi esindajatega, kes andsid ülevaate nende koolide õppemudelitest, edulugudest ja komistuskividest.

Protsessi jälgis ning oma tagasiside andis hariduskvaliteedi konsultant Kersti Pärn, kes lubas olla koolile abiks ka edasise tegevuskava kokkupanekul.

Ikka parema hariduse nimel!

Egert Eenmaa, huvijuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo