Eile toimus koolis esmakordselt virtuaalreaalsuspäev. Ettevõtmine sai teoks tänu koostööle Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga ning kooli töötajate Raimo, Holgeri ja Heleni südikale eestvedamisele.

Päeva jooksul oli 8.a ja b ning 9.a ja b klassidel võimalik tutvuda erinevate hariduslike, meelelahutuslike ja noorsootööalaste virtuaalprogrammidega. Erinevate kogemuste omandamiseks ja võrdlusmomendi loomiseks tuli noortel koostada geomeetrilisi kujundeid nii tavapärasel füüsilisel kujul kui hiljem virtuaalprogrammis. Päeva lõpus andsid noored kogetust tagasisidet ning ühtlasi said ka õpetajad panna end uudses tehnoloogiamaailmas proovile.

Põnevaid töötubasid viisid läbi Põltsamaa Ühisgümnaasium, Insplay, Baasjaam ja Eesti Noorsootöökeskus.

Egert Eenmaa, huvijuht

VAATA VEEL PILTE


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo