Täna tähistasime koolis õpetajate päeva. Õpetajate töö võtsid selleks puhuks oma kanda 11. ja 12. klassi õpilased, kes pärast tunde korraldasid õpetajatele ka kauni aktuse ja andsid tagasisidet päeva jooksul omandatud kogemustest.

Rõõm tõdeda, et nii mõnigi õpilane jättis õpetaja elukutse oma sahtlisse valikuvariantide hulka.

Aktusel tänasime ka õpetajaid, kellel sel aastal on täitunud või täitumas koolis töötamise juubel.

Soovime Kadrina Keskkooli poolt tänada kõiki endiseid ja praeguseid koolitöötajaid! Ilusat õpetajate päeva!

Egert Eenmaa, huvijuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo