25. ja 26. septembril osalesid 10.–12. klassi LOTE õppesuuna noored UNESCO ühendkoolide aastakonverentsil. Olukorrast tulenevalt toimus see sel aastal esmakordselt veebikeskkonnas.

Konverentsil käsitletud teemad hõlmasid endas nii kliimapoliitikat, rännet ja rahvusvahelist koostööd, Läänemere elurikkust, aktiivõppe meetodeid ja koolidevahelist koostööd. Samuti seati plaane edasiseks tegevuseks.

Tahad rohkem teada UNESCO ühendkoolidest? Lisainfot leiad võrgustiku lehelt.

Egert Eenmaa, huvijuht