25. ja 26. septembril osalesid 10.–12. klassi LOTE õppesuuna noored UNESCO ühendkoolide aastakonverentsil. Olukorrast tulenevalt toimus see sel aastal esmakordselt veebikeskkonnas.

Konverentsil käsitletud teemad hõlmasid endas nii kliimapoliitikat, rännet ja rahvusvahelist koostööd, Läänemere elurikkust, aktiivõppe meetodeid ja koolidevahelist koostööd. Samuti seati plaane edasiseks tegevuseks.

Tahad rohkem teada UNESCO ühendkoolidest? Lisainfot leiad võrgustiku lehelt.

Egert Eenmaa, huvijuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo