24. septembril käis meie kooli 12. klassi õpilastega kohtumas soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta.

Kohtumise keskmes oli haridusvalikute seos edasise edukusega ning enesehindamise ja tööle kandideerimise käitumuslikud eripärad viimaste aastate statistika alusel.

Egert Eenmaa,
huvijuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm