3. veebruaril külastasid Kadrina Keskkooli Helen Adamson ja Margus Vaher, et rääkida noortega koolikiusamisest.

Tegemist on loengusarjaga, mida nad on läbi viinud alates 2014. aasta sügisest ning mille eesmärgiks on suhelda noortega, tekitada ühiskondlikku arutelu ja otsida lahendusi.

Õpilased said osa Heleni ja Marguse enda isiklikust kogemusest seoses koolikiusamisega lapsepõlves, samuti nende muusikast ning said ka ise küsida ja oma mõtteid jagada. Loeng lõppes üksteisele antud kõvahäälse lubadusega mitte kedagi mitte kunagi enam kiusata.

Kiusamine hävitab nii kiusatavat, kiusajat kui ka kõrvalseisjaid. Märkame, sekkume, hoolime!

Aitäh kõigile kuulamast ja kaasa mõtlemast.

Kai Tamm,
sotsiaalpedagoog


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo