Lugupeetud emad-isad! Kõigepealt aitäh kõigile, kes on meie lahtiste uste päevadel osalenud ja/või lastevanemate rahulolu küsitlustele vastanud.

Käesoleva õppeaasta lahtiste uste päevad on järgmised: 12. november 2019, 14. veebruar 2020 ja 15. aprill 2020.

Lisaks oma lapse/laste tundides viibimisele pakume teile võimalust ka ennast õpetaja rollis proovile panna. Võib koopereeruda veel mõne ema või isaga ja viia läbi ühistunni. Vajalik eelnev kokkulepe vastava aineõpetajaga.

Lastele oleks see kindlasti väga põnev!

Teisipäeval, 12. novembril k.a on teil võimalus:

 • veeta koos oma lapsega üks koolipäev, saada osa tema tegemistest, õnnestumistest;
 • jagada lapsega ühist kooliteed;
 • viibida oma lapse erinevates ainetundides;
 • oma lapse klassis ennast õpetaja rollis proovile panna;
 • vestelda aineõpetajate ja klassijuhatajaga ning teiste lastevanematega;
 • lõõgastuda koos lapsega vahetundides;
 • tagasisideks kohtuda kooli direktoriga.

Korraldus

 1. Oma soovid tundides (vt e-päevikus tunniplaani) viibimiseks, õpetajaks olemiseks, kohtumiseks direktoriga ning lõunastamiseks kooli sööklas, palume päeva paremaks korraldamiseks registreeruda alates teate ilmumisest kuni 11. novembrini.
 2. Üleriided palume jätta oma lapse garderoobi. Oleme tänulikud, kui järgite meie kooli kodukorda ja võtate kaasa ka vahetusjalanõud.
 3. Tunnist/klassist tundi/klassi liikumisel kasutage laste suunavat abi. Samuti aitavad teid meelsasti meie suures koolimajas orienteerumisel kõik koolitöötajad.
 4. Lõunasööki saate osta kooli sööklast teile sobival ajal alates kella 12st. Sööklas saab toidu eest maksta ka pangakaardiga. Hind sõltub valikutest.
 5. Kooli ajaloo jäädvustamiseks võime sel päeval fotografeerida ja filmida. Kui te ei soovi, et teie või teie laps jääks pildile, andke sellest eelnevalt teada.

Registreerumine e-päevikus.

Kadrina Keskkooli direktori nõukogu nimel Ingrid Vaikmaa


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo