Täna külastasid meid Aarne Leisalu ja Helen Karus Lääne-Virumaa Arenduskeskusest ja andsid meie koolile üle Ettevõtliku Kooli baastaseme saavutamise tunnustahvli.

"Meie koolis on alati tegeletud ettevõtlikkuspädevuse arendamisega, seda vahel isegi endale reaalselt teadvustamata," ütles baastaseme nimel suure töö ära teinud õpetaja Evelin Teiva. "Enda tegevusi teadlikult analüüsides saame juurde enesekindlust ning leiame võimalusi nii õpilaste kui õpetajate ettevõtlikkust suunata ja loovate ideede realiseerimist toetada."

Koolijuht Krõõt Nõmmela-Mehide ütles, et ettevõtliku kooli kvaliteedimärgis on hea võimalus kaasajastada kooli väärtusi, uuendada õppemeetodeid, aidata õpilastel saada ennastjuhtivateks õppijateks ja ühiskonna liikmeteks, suunata õpetajad leidma uusi koostöövorme lõiminguks ja oma tundide suuremaks sidumiseks reaalse eluga, mis omakorda annab õppijatele selgema arusaama, kuidas õpitu on vajalik ja seostatud igapäeva eluga.

"Ettevõtliku kooli programm on üks hea võimalus, kuidas teha kaasavat õppimist ning arendada nüüdisaegset õpikäsitlust," lisas ta.

Aitäh südamega tehtud töö eest nii õpetaja Evelinile kui ka teistele õpetajatele ja õpilastele!

Katrin Kivi, arendusjuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool