Esmaspäeval, 15. veebruaril algas üle-eestiline projekt "Tere, kevad 2021!". Kadrina Keskkoolist on ettevõtmisega liitunud 1.a, 2.a ja 2.c ning 3.b klass. Projekt kutsub õpilasi vaatlema ja märkama kevadel looduses toimuvaid muutusi.

Loodusvaatluste käigus õpitakse tundma meie tavalisemaid taime-ja loomaliike, kirjutatakse kevadest haikusid, joonistatakse teemakohaseid pilte ning toimub aastaajale vastav fotokonkurss.

Märkame kevadet!

Rita Rammo, klassiõpetaja

Loe ja vaata lisaks: Tere, Kevad 2021!