Tartu Ülikooli innovatsioonisõbrana osalesime aastatel 2016–2020 ülikooli projektis "Üldpädevuste arendamine gümnaasiumis". Projekti eesmärgiks oli toetada gümnaasiume õpilaste üldpädevuste arendamisel ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel.

Kadrina Keskkooli töörühm, mille koosseisus oli 6–10 õpetajat, keskendus koostöös õpipädevuse teemale.

Meie ülikoolipoolseks projektijuhiks oli vanemteadur Katrin Saks, kes kolme aasta jooksul kohtus meie õpilaste, õpetajatega, pidas mõlemale sihtgrupile loenguid ning analüüsis meie õpilaste ja ka õpetajate testide tulemusi.

Kolmapäeval, 2. detsembril kohtus Katrin Saks meie gümnasistidega ning tegi kokkuvõtteid viimase kolme aasta mõõtmiste tulemustest.

Ingrid Vaikmaa,
direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut