14. veebruaril algasid Sõprusetera projekti ettevalmistused. Kaasa võetud plastpudelitest meisterdati seemnete külvamiseks potid.

Pudelist korraliku poti saamiseks oli vaja pudelikorki teha auk. Selleks külastasime töö- ja tehnoloogiaõpetuse klassi. Õpetaja Karl Meos koos 7.a klassi neidudega võttis meid lahkesti vastu.

Neiud aitasid noorematel koolikaaslastel pudelikorkidesse augud puurida. Enne tööga pihta hakkamist räägiti tööohutusest ja ruumis olevatest masinatest. Tööohutusreeglid selged, alustati puurimisega ja iga 2.b klassi õpilane sai puuri kasutada. Selleks, et ootajatel igav ei oleks, tutvustas õpetaja Meos õpilastele töö- ja tehnoloogiaklassi põnevaid masinaid.

Järgmises tunnis lõigati pudel pooleks ning üks pool täideti mulla ja teine veega. Nüüd ootavad valmistatud külvipotid, et seemned mulda saaks panna.

Esmaspäev algas hernekülviga.

Rita Rammo,
klassiõpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool