Muudatus laenutuses puudutab 6. klassi õpilasi. Teistele toimub õpikute laenutamine (1.–5. ja 7.–12. klassi õpilased) ja töövihikute müük (gümnaasiumiastme õpilased) tavapäraselt.

Esimesse klassi astujad saavad õpikud 1. septembril klassijuhatajalt.

2.–5. klasside õpilased saavad õpikud klassijuhatajalt augusti lõpus või 1. septembril. Info tuleb klassijuhatajalt.

Alates 6. klassist tuleb õpilastel isiklikult tulla kooli raamatukogust õpikuid laenutama. Palun tulla õigel päeval:

21. august – 8.–9. klassid kella 9–16

22. august – 6.–7. klassid kella 9–16

23. ja 24. august – gümnaasiumisaste (ka töövihikute müük) kella 9–16

31. august – hilinejad kella 10–15

NB! Õpikutele tuleb ümber panna kattepaber või kaaned.

NB! Õpikuvõlgnikele uusi õpikuid ei laenutata enne kui võlad on likvideeritud!

Töövihikute hinnakiri gümnaasiumiastmele on Stuudiumis. Tasuda saab sularahas raamatukokku või ülekandega Kadrina Vallavalitsuse (saaja) arvelduskontole EE762200001120184216 Swedbank või EE201010502009479007 SEB. Selgitusse palume märkida: töövihik ning õpilase ees- ja perekonnanimi. Ülekande korral antakse töövihikud kätte maksekorralduse väljavõtte alusel.

Info telefonil 322 5648 (raamatukogu)

Aino Põldaas, raamatukogujuhataja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool