Loodusteaduste õppesuuna õpilastel on olnud tegus õppeaasta, on toimunud mitmeid õppekäike, kuid on olnud ka praktilist looduse tundmaõppimist loodusvaatlusi tehes.

Eelmisel nädalal, 9. juunil võtsid 10. ja 11. LOTE õpilased õppeaasta kokku Neeruti maastikukaitsealal matkates ning rühmades erinevaid loodusainete ülesandeid lahendades.

Loodusainete õpetajate juhendamisel õpiti ja korrati erinevaid teemasid praktilisi ülesandeid täites, kus läks vaja ka leidlikkust ja loovust: geograafias mõõdeti nõlva kaldenurka ja kõrgust, puu ümbermõõtu ilma mõõdulindita, tuule suunda ja temperatuuri ning määrati ilmakaari ja pilveliike. Füüsika õpipunktis tuli hakkama saada tule tegemisega ilma tikkude ja välgumihklita (näiteks võis kasutada kondoomi, binoklit, fooliumit, kumerläätsesid jt). Keemia punktis uuriti järvevee omadusi (pH, tihedus, läbipaistvus, värvus jt) Eesjärve ääres. Tagajärve kaldal püüti kahvaga põhjaloomastikku ja korrati liike; bioloogia punktis määrati taimeliike, samblikke ja koljusid ning uuriti mikroskoobi abil preparaate. Lisaks tuli kogu õpperada läbides lahendada erinevaid üldisi ülesandeid loodusest ja Neeruti maastikukaitseala kohta.

Rühmades õppida oli lõbus ja tore, aga samas õpetlik ja koostöine, vedas ka ilmaga, mis oli päikesepaisteline. Päeva lõpuks tehti kokkuvõtteid õpperaja kohta ning ettepanekuid, mida saaks ülesannetes muuta, et ka põhikooli õpilaste jaoks oleks ülesanded vajaduse korral huvitavamad. Tehti ühispilt ja sooviti järgmiseks õppeaastaks taas toredaid ja huvitavaid õppepäevi.

Siret Pung, LOTE õppesuuna juht

Fotod: Alis Münter, Siret Pung, Maarja Põder, Kirsti Kasemets, Liina Leinmets


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool