Seitsmendate klasside õpilased käisid Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel loodusaineid õppimas Tartumaal Jääaja Keskuses – 7.b ja 7.c klass 8. mail ja 7.a klass 11. mail.

Alustuseks osaleti majaprogrammis "Liustike pärandus Eestimaa pinnal". Seal täpsustati jääaja mõistet, kujutati ette, missugune võis maailm olla jääajal ning tuletati meelde, missuguseid tingimusi on vaja liustiku tekkeks. Korrati üle voorte, ooside, mõhnade mõisted ja tekkimine. Uuriti Eestisse jõudnud rändrahne ja nende päritolu. Liustike õpe võeti kokku lõbusa mänguga, millele järgnes lõunapaus soojas kevadpäikeses Jääaja Keskuse terrassil ja järve ääres kividel.

Nälg kustutatud, koguneti Saadjärve looduskooli õppeklassis, kus tõmmati jalga kõrged kummikud või kalamehepüksid ning suunduti kahvadega ja elevuse saatel järve kaldaveest selgrootuid püüdma. Algas programm "Järv elukeskkonnana: veeselgrootud, järveuuringud kaldalt", mille lõpuks pidi iga rühm endale selgeks tegema, kes nende kahva olid jäänud. Selle käigus õpiti lugema loomade jalgu, vaatama sabasid ja tiibu ning muid tunnuseid.

Õppepäev aitas korrastada seniseid teadmisi ning andis ka hulga uusi teadmisi ja kogemusi.

Maarja Põder, bioloogiaõpetaja

Fotod: Maarja Põder, Signe Ojasalu, Kai Tamm


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo