Aprilli keskel toimus Sagadi looduskoolis 10. klassi LOTE ja INTE õppesuuna õpilastele uurimuslik keskkonnaalane õppepäev, osales ka kuus HUSO suuna õpilast.

Õppeprogrammis "Uurimuslik keskkonnaseiklus" korrati üle teadusliku uurimistöö etapid ning loodusteaduslikud meetodid ja vahendid. Rühmades läbiti maastikumängu vormis Sagadi pargis ja looduskoolis erinevad tööpunktid, kus tuli lahendada ülesandeid, koguda andmeid, teha mõõtmisi – süsihappegaasi ja hapniku sisalduse ning valguse intensiivsus kohta siseruumides; uurida fotosünteesi protsessi; mõõta erinevate meetodite abil puude kõrgust; määrata bioindikaatorite (samblad, samblikud) abil ilmakaari; määrata okaspuid binokulaari ja määramistabelite abil; uurida mändide mitmekesisust dendropargis.

Seejärel koostas iga rühm esitluse ühe läbiviidud teema põhjal ning korraldati minikonverents, kus toimus esitluste kaitsmine. Paranesid õpilaste meekonnatöö oskused, teadmised uurimuslikust õppest.

Õppepäev oli sisukas ja lõbus, kindlasti aitas meeleolule kaasa kevadiselt soe ja päikseline ilm.

Siret Pung, bioloogiaõpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool