4.a klassi õpilastel oli täna teistmoodi päev, sest õpetaja Maileni asemel andis neile tundi hoopis külalisõpetaja Markus Meresma. Ta esindab iduettevõtet Stemy, mis on loonud matemaatika õppimise hõlbustamiseks rakenduse.

Meie koolis on selle õppeaasta algusest Stemy rakendust katsetanud oma õppetöös õpetaja Mailen. "Ma lihtsalt tahan kõike uut proovida, mis tunni põnevamaks ja individuaalsemaks teeb," kommenteeris ta ja kinnitas, et ka õpilastele Stemy väga meeldib.

Markus selgitas, et nad teevad õpetajate ja koolidega koostööd tasuta, tänuväärse töö peaks kinni maksma siiski lapsevanemad, kes saavad võimaldada oma võsukesele pärast 7 päeva tasuta proovimist nimetatud keskkonda kasutada 9.99 euro eest kuus. Tellimusest on võimalik loobuda päeva pealt.

Kuid Markus ei piirdunud vaid matemaatika õpetamisega. Läbitud said kõik õpetaja Maileni tunniplaanis olnud tunnid nii oma kui ka 9.b, 6.c ja 6.abd klassiga ning nii sai õpetaja Mailen südamerahuga tegeleda enda magistritöö lõpetamisega.

Vaata, kui vahva oli neljandike kunstitund. Mõni pilt on ka üheksandike tunnist.

Katrin Kivi, arendusjuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool