Tänane päev oli veidi teistmoodi koolipäev, nimelt ligikaudu 150 meie kooli õpilast oli täna oma vanematega tööle läinud, et tutvuda nende tööeluga.

"Tööle kaasa!" on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatus, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumise uusi võimalusi.

Kasu õpilasele, lapsele, noorele

  • saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast,
  • näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus,
  • saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooligakoostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanematega koostööd, mis praktilisel moel rikastab karjääriõpet.

Algatus on suunatud 1.–9. klasside õpilastele, lapsevanematele ja nende tööandjatele.

Loe lisaks www.töölekaasa.ee

Juba kuuendat korda korraldatud algatuse elluviimisel on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja partneriteks Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Töötukassa, Haridus- ja Noorteamet ja Eesti Kärjäärinõustajate Ühing.


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool