Kolmapäeval, 12. oktoobril külastasid 10.–12. klasside HUSO suuna õpilased Kadrina vallas asuvaid mõisaid. Enne mõisate juurde saabumist oli 10. klassi HUSO suuna õpilastel ülesanne ka ise veidi mõisa ajalugu kaasõpilastele tutvustada.

Esmalt suunduti Undla mõisa juurde, kus vaatasime iseseisvalt ringi. Seejärel suunduti Vohnja mõisa, kus Vohnja Lasteaed-Algkooli direktor Õnne Kiviperk rääkis hoone ajaloost ning sellest, kuidas hoonet hetkel kasutatakse.

Pärast huvitavat tuuri Vohnjas suunduti Arbavere mõisahoone juurde, kus tutvuti mõisahoonega iseseisvalt. Seejärel suunduti Loobu mõisa. Loobu mõisa ajalugu tutvustas õpilastele lähemalt Teele Tuuna.

Õppekäigul külastasime ka Kolu mõisa, mida tutvustas õpilastele lähemalt Jaanus Reisner, kes rääkis mõisa ajaloost ja sellest, milline on mõisa taastamise protsess välja näinud.

Mõisatuur lõpetati Udriku mõisas. Udriku mõisa ajalugu tutvustas õpilastele Reet Kruusmann.

Merike Sikk, inglise keele õpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool