Septembrikuus osalesid abituriendid rakendusbioloogia kursuse raames traditsioonilisel õppekäigul Kadrina reoveepuhastusjaama, kus Kadrina Soojus AS juhi Gunnar Kaldmaa juhendamisel tutvuti reovee puhastamise etappidega.

Õpilased said ülevaate reovee puhastamise tähtsusest keskkonnale ning sellega seotud probleemidest. Praegusel ajal on rohkem päevakorras ka reovee puhastamise rahaline maksumus, sest protsessid on üsna energiakulukad.

Saadi ülevaade veepuhastuse olukorrast ja ajaloost nii Kadrinas kui ka Kadrina vallas. Veepuhastusjaama teisel korrusel sai näha biotiike, aga ka tühja nn aerotanki, mis oli ligi viis meetrit sügav. Gunnar Kaldmaa vastas õpilaste küsimustele ning tutvustas ja julgustas õpilasi edasi õppima inseneriks, samuti keskkonnatehnoloogiaga seotud erialadel.

Kuigi Kadrina reoveepuhasti ei ole väga suur, on see hädavajalik eelkõige Loobu jõe, samuti Läänemere puhtama keskkonnaseisundi jaoks.

Siret Pung, bioloogiaõpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo