Sel õppeaastal on muudatus laenutuses 6. klassi õpilastele. Teistele toimub õpikute laenutamine (1.–5. ja 7.–12. klassi õpilastele) ja töövihikute müük (gümnaasiumiastme õpilastele) tavapäraselt.

Esimesse klassi astujad saavad õpikud 1. septembril klassijuhatajalt.

2.–5. klasside ja 6.l, 7.l, 8.l klassi õpilased saavad õpikud klassijuhatajalt augusti lõpus või 1. septembril. Info tuleb klassijuhatajalt.

Alates 6. klassist tuleb õpilastel isiklikult tulla kooli raamatukogust õpikuid laenutama. Palun tulla õigel päeval:

22. august – 8.–9. klassid kella 9–16

23. august – 6.–-7. klassid kella 9–16

26. ja 29. august – gümnaasiumisaste (ka töövihikute ostmine) kella 9–16

30. august – hilinejad

NB! Õpikutele tuleb ümber panna kattepaber või kaaned.

NB! Õpikuvõlgnikele uusi õpikuid ei laenutata enne kui võlad on likvideeritud!

Töövihikute hinnakiri gümnaasiumiastmele on kooli e-päevikus. Tasuda saab sularahas raamatukokku või ülekandega Kadrina Vallavalitsuse (saaja) arveldusarvele EE762200001120184216 Swedbank või EE201010502009479007 SEB. Selgitusse palume märkida: töövihik ning õpilase ees- ja perekonnanimi. Ülekande korral antakse töövihikud kätte maksekorralduse väljavõtte alusel.

Info telefonil 322 5648 (raamatukogu)

Aino Põldaas, raamatukogujuhataja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm