Eelmise nädala neljapäeval külastasid 10./11. LOTE (loodusteaduste õppesuuna) õpilased Lasila Põhikooli, kus peamine eesmärk oli tutvuda Baeri torniga, et saada põhjalikum ülevaade K. E. von Baeri elust ja mitmekülgsest teadustegevusest.

Õpilased tegid näituse põhjal ka ettekandeid. Oli väga tore kohtumine Lasila kooli direktori Katrin Murakaga, kes tutvustas mõisakooli tegevust ning K. E. von Baeri tähtsamaid eluetappe, samuti tõi ta huvitavaid fakte Baeri tähelepanekutest hariduselu kohta ning viis õpilastega läbi lühikese viktoriini. Üritusel osales ka 12. LOTE õpilane Karoliina Kask, kes on Lasila Põhikooli vilistlane. Karoliina meenutas väga soojalt oma õpinguid Lasilas ning tõi paralleele õppimisega hoopis suuremas Kadrina Keskkoolis.

Päev jätkus loodusmatkaga Äntu maastikukaitsealal, kus läbiti erinevaid ökosüsteeme ning õpiti nende eripära ja taimeliike, tutvuti unikaalsete Äntu allikajärvedega. Kuna ilm oli ilus, siis sai imetleda Äntu Sinijärve sinakasrohelist värvi, mis on tingitud järve põhjas olevast järvelubjast.

Reedel õppisid loodusteaduste õpilased Kadrinas ning viisid rühmatööna juhendi "Elukeskkonna head ja vead" abil läbi keskkonnavaatlused alevi erinevates piirkondades. Kokkuvõttena toimus rühmatööde esitlus ja hinnang uurimispiirkondade hetkeseisundile. Arvati, et sügisel oleks huvitav kohtuda meie valla uue keskkonnaspetsialistiga, et juba ühiselt arutada kodukoha keskkonnaseisundi üle.

Sire Pung
LOTE õppesuuna juht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo