Aprillis ja maikuus osalesid 8. klassi õpilased kolmel päeval bioloogia õppepäevadel Sagadi looduskoolis, kus õpiti põhjalikult fotosünteesi ja hingamist õppeprogrammis "Fotosüntees on elu alus".

Programmi esimeses osas korrati looduskoolis põhitõdesid ning saadi teada mõndagi uut, sooritati ka eksperiment, et tõestada fotosünteesi ja hingamise toimumist, lahendati erinevaid ülesandeid rühmades.

Päeva teises pooles toimus loodusretk Oandu matkarajal, mille käigus tutvuti erinevate organismirühmade liikidega ning lahendati ülesandeid, kus läks vaja ka matemaatikat. Juhtus nii mõndagi, sest 8.b klassil tuli maadelda üsnagi libeda laudteega, mis kohati veel kaetud lume ja jääga, 8.d klassi matka ajal sadas vähest vihma. Esines kukkumisi ja ekslemisi metsarajal. Kuid õpilased olid vaprad ja entusiastlikud ning kõik ülesanded said täidetud rõõmsa meelega. Päeva lõpus jagas juhendaja kõikidele õpilastele ka komme, mida tõenäoliselt ilma fotosünteesita ei oleks olemas.

Siret Pung, bioloogiaõpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo