7.a ja 7.b klassi õpilased käisid 12. ja 13. mail loodusainete õppeäeval Jääaja Keskuses. Õpilased said praktiliste tegevuste kaudu teadmisi veeselgrootute ja järve kui elukeskkonna kohta.

Samuti said õpilased tervikliku ülevaate selle kohta, kuidas viimane jääaeg on mõjutanud Eestimaa pinnamoodi. Praktilisi ülesandeid lahendades saadi teada, millistest paikadest on meie territooriumile jõudnud jääga saabunud rändkivid. Tuletati meelde sedagi, kuidas on tekkinud erinevad kivimid Maal.

7. a klassi õpilased tõid pärastise tagasiside käigus välja, et kõige rohkem meeldis neile ise järvest veeselgrootuid püüda ja liigiliselt määrata. Samuti meeldis õpilastele erinevate kivimite uurimine.

Suur tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele, tänu kellele sai toredad õppepäevad läbi viia!

Egert Eenmaa, Tiina Karri, Kirsti Kasemets ja Anneli Raud


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo