Eelmisel reedel toimus gümnaasiumiastme õpilastele keskkonnatervisealane loeng "Õhu- ja veesaaste mõjud inimtervisele". Koolitajateks olid Tartu Ülikooli arstitudengid Liisa Mai Arismaa ja Liisa Marie Kerner Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsist (EAÜS).

Loengu eesmärgiks oli tõsta noorte terviseteadlikkust. Teema oli huvitav ja kasulik ning võimaldas korrata juba koolis õpitud teadmisi, siduda neid uute teadmistega. Sageli me ei mõtle, et paljud haigused on tegelikult ennetatavad, kui suhtuda oma tervisesse teadlikumal – muutes eluviise või võimalusel vältida keskkonnasaastet. Näiteks sageli me ei aimagi, kui palju meie ümber on mikroplasti ning kui sügavale meie kudedesse see jõuab.

Loeng toimus veebiloenguna, kuid õpilased olid aktiivselt kaasatud ning said vastata küsimustele ning ise esitada küsimusi veebiplatvormi sli.do kaudu.

Siret Pung
bioloogiaõpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm