Sellel nädalal on algklasside õpilastel võimalik koos mootorsõidukijuhi õpetaja Vahuriga praktiliselt vaadata, kuidas käitub auto talvisel teel peatudes.

Ühiselt vaadatakse üle, kui kaua läheb autol aega peatumiseks õuealal nii kiirusel, millega autod liiguvad kooli ees kui ka kiirusel 40 km tunnis.

Loodame, et selline teadmine aitab lastel mõista kui oluline on olla autojuhi jaoks varakult nähtav.

Egert Eenmaa, kommunikatsioonijuht


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm