Hea koolipere! Kuna nakatumus koroonaviirusesse on muutunud eriti ulatuslikuks õpilaste seas, lähevad 1.–8. klassid alates 1. veebruarist kuni 13. veebruarini k.a distantsõppele. Kontaktõppel jätkavad 9.–12. klassid.

Hariduslike erivajadusega (HEV) õpilaste klassid tulevad kooli klassipõhiselt, kooskõlastatult klassijuhatajaga:

  • Koolis on 1.c, 2.c, 3.c, 4.c, 5.c, 4.–5.l ja 7.c
  • Koolis ei ole 6.c, 6.–7.l ja 8.c (kutsume kooli tagasi vajaduspõhiselt)

Olümpiaadil osalemine ja selleks ettevalmistumine toimub individuaalse kokkuleppe alusel.

Otsus on kooskõlastatud Terviseameti Ida piirkonna juhiga ja kohaliku omavalitsusega.

Distantsõppele minevate klasside õpilastel mitte osaleda nimetatud perioodil ka huvitegevuses.

Nakatumise vähendamiseks kanda koolimajas viibides kõikidel kooli töötajatel ja õpilastel kaitsemaski.

Loodan teie mõistvale suhtumisele.

Jälgigem end ja püsigem tervena!

Tervist soovides
Arvo Pani
direktor