Kolmapäeval, 17. novembril uurisid 6.a ja 6.b klass õppekäigul metsakooslust. Osaleti Sagadi looduskooli korraldatud õppeprogrammis "Mets kui kooslus".

Sagadi mõisa juurde jõudes jagunes seltskond kahte rühma: esimene grupp väljus bussist, et alustada päeva looduskoolis, teine grupp võttis bussi peale giidi ning sõitis edasi Oandu metsarajale. Metsas jagunesid õpilased väiksematesse gruppidesse ning saanud kätte töölehed, algas fotojaht matkarajal liikudes. Otsida tuli nii taime- kui seeneriigi esindajaid, lisaks hoida silmad-kõrvad lahti, et märgata kedagi loomariigist. Kui fotod tehtud ja enamik otsitavaid objekte leitud, juhtis loodusgiid tähelepanu metsaliikide vahelistele seostele ning jagas ka muid elulisi õpetussõnu. Jäi kõlama, et maailmast (ka loodusest) aitab paremini aru saada see, kui meie teadmistes on süsteem. Muu hulgas vaadati erinevaid samblaid madalaimas metsarindes, uuriti, kuidas levivad kuuse seemned ja arutati, kas sõnajalg on taim või seen ning miks tal pole õisi.

Pärast viiekilomeetrist jalutuskäiku viis buss tagasi Sagadi mõisa juurde, kus toimus vahetus: seni toas teadmisi omandanud sõitsid nüüd bussiga metsa ning metsast tulnud asusid tuppa oma metsaretkelt korjatud teadmisi süstematiseerima. Esmalt väike lõunapaus ning töö võis alata. Metsas moodustatud rühmad said kauni kujundusega töölehed, kuhu kirjutada ja joonistada kasutades abimaterjalina looduskooli klassiruumi kaunistavat arvukat pildimaterjali ja näidiseid. Kokkuvõtted päevast ja õpitust tegid õpilased oma töid ja uusi teadmisi kaaslastele ette kandes: kelle jaoks oli uus ja huvitav teadmine, et metssiga sööb tammetõrusid, kes tutvus kooreüraskiga või sai teada saatana-kivipuraviku olemasolust ja rähnide olulisusest teistele loomadele.

Tagasitee Kadrinasse kulges lõbusalt laulu saatel.

Maarja Põder, bioloogiaõpetaja


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo