Head õpetajad, õpilased ja lapsevanemad! Koroonaviirusega nakatunute arv näitab meie riigis pidevat tõusutrendi. Samamoodi on viimastel nädalatel hüppeliselt tõusnud nakatunud õpilaste ja kooli töötajate arv Kadrina Keskkoolis.

See aga pärsib meie igapäevast tööd ja õppetöö korraldust.

Eriti suur on nakatunud õpilaste arv põhikooli erinevates astmetes ja seda juba alates 1. klassidest.

Seoses kiire viiruse levikuga läheme pärast koolivaheaega 1.– 9. klassidega alates 1. novembrist kuni 7. novembrini k.a distantsõppele. Kontaktõppel jätkavad gümnaasiumiastme klassid.

Loodan, et suudame nädala jooksul pidurdada kiiret viiruse levikut ning katkestada nakkusahelaid ja edaspidi jätkata tavapärase õppekorraldusega.

Otsus on tehtud koostöös Kadrina Vallavalitsuse, kooliõe, hoolekogu ja Terviseametiga ning kooskõlastatud Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Kuna viirusega võitlemisel aitab meid väga oluliselt vaktsineerimine, palun teid, head lapsevanemad, leida võimalus oma 12-aastaste ja vanemate laste vaktsineerimiseks.

Loodan teie mõistvale suhtumisele. Küsimuste korral olen alati nõus vastama.

Ikka tervist kõigile!
Arvo Pani
direktor


Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo